Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

3 3 7 0 8 2 8 5 5  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ ROBINCO Slovakia s. r. o. ROBINCO Slovakia s.r.o.
Cena 574 €
Dátum zverejnenia 2016-07-27
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Slovenská správa ciest, Bratislava
Dodávateľ Turčan Michal
Cena 69 000 €
Dátum zverejnenia 2016-07-15
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Darovacia zmluva
Objednávateľ Základná škola s materskou školou Základná škola
Dodávateľ Centrum vedecko-technických informácií SR
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-07-12
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Domov dôchodcov
Dodávateľ A - STUDIO s.r.o. A-STUDIO s.r.o.
Cena 32 875 €
Dátum zverejnenia 2016-07-06
Názov Licenčná zmluva 2/2016 na vydanie diela
Objednávateľ Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dodávateľ doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.; Ing. Mgr. Matúš Tibenský
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-07-26
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ ISS Facility Services spol. s.r.o
Cena 1 624 587 000 €
Michaela Michaela pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Máte chybu v uvedenej..."

pred asi 5 hodinami

Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 3 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa Šantová
Cena 89 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále zvere..."

pred 4 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1