Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

8 7 8 7 4 9 4 2 8  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku na realizáciu NP "zapojenie do obnovy kultúrneho dedičstva-2 podľa §54 zákona č.5/2004 Z.z.
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ Obec Kapušany
Cena 9 825 €
Dátum zverejnenia 2014-11-13
Názov Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
Objednávateľ Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dodávateľ Mesto Handlová
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-10-27
Názov ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
Objednávateľ Mária Zimanová
Dodávateľ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 65 €
Dátum zverejnenia 2014-10-01
Názov o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu XXXVII „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Dodávateľ BILLA, s.r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-09-30
Názov Zmluva o obstaraní vystúpenia
Objednávateľ MŠ Šamorín Veterná
Dodávateľ Hudobné centrum
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-10-06
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu
Objednávateľ Študentský pôžičkový fond
Dodávateľ Barbora Papajová
Cena 2 656 €
Barbora Papajová Barbora Papajová pridal komentár ku zmluve

"Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na bližšie informácie ohľadom tejto pôžič..."

pred 24 hodinami

Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: zmluva je naplatná, n..."

pred asi mesiacom

Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Konštatujem, že celkove portál preberá pre z svoju potrebu už dávnu nedekvátn..."

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1