Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

4 4 5 1 9 6 8 1 9  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o nájme lesných pozemkov
Objednávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
Dodávateľ Ľudmila Jakubčíková
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-08-23
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ CENTRALCHEM, s.r.o.
Cena 1 727 €
Dátum zverejnenia 2016-07-21
Názov Zmluva o výpožičke č. 425/2016
Objednávateľ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Dodávateľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastúpené Veľvyslanectvom SR vo Viedni, zastúpené Slovenským inštitútom vo Viedni
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-08-09
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Dodávateľ SCP PAPIER, a. s.
Cena 1 764 €
Dátum zverejnenia 2016-09-16
Názov Zmluva o spolupráci
Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ Glottis, s. r. o.
Cena 39 €
Dátum zverejnenia 2016-08-31
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ ISS Facility Services spol. s.r.o
Cena 1 624 587 000 €
Michaela Michaela pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Máte chybu v uvedenej..."

pred 29 dňami

Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 4 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa Šantová
Cena 89 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále zvere..."

pred 5 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1