Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

7 7 7 6 8 9 4 0 4  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ Ogurčák Miroslav
Cena 515 €
Dátum zverejnenia 2014-10-06
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01262
Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodávateľ Peter Kuska PEKUS-COM.
Cena 100 000 €
Dátum zverejnenia 2014-08-26
Názov Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 2/2014/2
Objednávateľ Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica
Dodávateľ HISPA SK s.r.o. prevádzka Granus
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-09-29
Názov ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
Objednávateľ Ondrej Vida
Dodávateľ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 71 €
Dátum zverejnenia 2014-09-02
Názov Nájomná zmluva
Objednávateľ Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
Dodávateľ Stanislav Valenčín
Cena 270 €
Dátum zverejnenia 2014-08-26
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: zmluva je naplatná, n..."

pred 18 dňami

Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Konštatujem, že celkove portál preberá pre z svoju potrebu už dávnu nedekvátn..."

pred 18 dňami

Názov Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ STRABAG, s.r.o.
Cena 274 011 785 €
Martin Martin pridal komentár ku zmluve

"Ako môže objednávateľ podľa čl. 1.2 súhlasiť, že zaplatí zhotoviteľovi za vyh..."

pred 24 dňami

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1