Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 4 6 0 3 2 9 6 9 8  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
Objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ FL
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-04-22
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o krátkodobom nájme č.3/2015
Objednávateľ PhDr. Monika Šabová PhD.
Dodávateľ SR - Gymnázium Mikuláša Kováča
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-03-31
Názov Dohoda č. 19/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dodávateľ Obec Krasňany
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-05-26
Názov Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ/51/2014
Objednávateľ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Dodávateľ Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-03-20
Názov Zmluva o vytvorení diela
Objednávateľ Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávateľ Webtec, s.r.o.
Cena 2 000 €
Dátum zverejnenia 2015-04-28
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodávateľ Ponton City, a.s.
Cena 0 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Nela Vojtechová Nela Vojtechová pridal komentár ku zmluve

"v daných lokalitách ako pred plavebnou komorou, tak ani pred elektrárňou nie ..."

pred asi mesiacom

Názov Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
Objednávateľ Úrad vlády SR
Dodávateľ konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2)
Cena 149 785 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"Deloitte má v zmluve k OPD jednotkovú cenu 110 tu je 65"

pred 3 mesiacmi

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ Ministerstvo financií SR
Cena 42 023 999 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"20k na externé riadenie projektu 110k na propagáciu a informovanosť 9M na s..."

pred 3 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1