Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

8 4 3 5 2 4 7 0 1  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Darovacia zmluva
Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodávateľ Obec Petrovce
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-04-22
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7396943
Objednávateľ Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Cena 449 €
Dátum zverejnenia 2016-05-25
Názov Zmluva č. 6vč./PP/2016 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2016 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
Objednávateľ Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
Dodávateľ ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska – regiónu Spiš 059 95Toporec
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-04-13
Názov Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu.
Objednávateľ Dolná Súča
Dodávateľ Ing. Daniel Sádecký
Cena 2 100 €
Dátum zverejnenia 2016-04-21
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Objednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Dodávateľ NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA, N.O.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-05-20
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 3 dňami

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa Šantová
Cena 89 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále zvere..."

pred asi mesiacom

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská SobotaČerenčianska 18, Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa ŠantováJ. Ušiaka 9, 979 01 Rimavská Sobota
Cena 309 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále uzver..."

pred asi mesiacom

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1