Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

4 2 5 9 6 1 3 6 9  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Small Grant Agreement No. SAMRS/SG/2015/01UA
Objednávateľ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Dodávateľ NGO Ukrainian-Slovakian Center of Partnership
Cena 3 620 €
Dátum zverejnenia 2015-05-29
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ Spojená škola na ul. Budovateľskej, Vranov nad Topľou
Dodávateľ Róbert Fajčák
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-04-30
Názov Dodatok č. 1 k zmluve č. 0030/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Slovenský paralympijský výbor
Cena 1 169 740 €
Dátum zverejnenia 2015-05-22
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMESTNÁVATEĽOVI číslo 322/2015-IZ-4.0/V v rámci národného projektu s kódom ITMS
Objednávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ J.A.S. Trans, s.r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-05-11
Názov ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
Objednávateľ Jana Žemberyová
Dodávateľ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 72 €
Dátum zverejnenia 2015-05-04
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodávateľ Ponton City, a.s.
Cena 0 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Nela Vojtechová Nela Vojtechová pridal komentár ku zmluve

"v daných lokalitách ako pred plavebnou komorou, tak ani pred elektrárňou nie ..."

pred 2 mesiacmi

Názov Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
Objednávateľ Úrad vlády SR
Dodávateľ konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2)
Cena 149 785 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"Deloitte má v zmluve k OPD jednotkovú cenu 110 tu je 65"

pred 4 mesiacmi

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ Ministerstvo financií SR
Cena 42 023 999 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"20k na externé riadenie projektu 110k na propagáciu a informovanosť 9M na s..."

pred 4 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1