Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

7 9 7 0 0 6 3 2 4  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Objednávateľ Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dodávateľ S.O.S. n.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-11-19
Názov Nájomná zmluva
Objednávateľ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
Dodávateľ Daniel Konc
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-10-17
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany;
Dodávateľ Jana Tarinová
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-10-29
Názov Kúpna zmluva na dodávky mechanických srdcových chlopní - časť 03
Objednávateľ Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Dodávateľ Meditrade, spol. s r.o.
Cena 242 847 €
Dátum zverejnenia 2014-10-28
Názov Príkazná zmluva
Objednávateľ Slovenská národná akreditačná služba
Dodávateľ Lüleyová Marta, Ing.
Cena 153 €
Dátum zverejnenia 2014-12-04
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o splátkach dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ Marta Nandražiová
Cena 63 €
Marta Nandražiová Marta Nandražiová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Žiadam zrušiť z portá..."

pred 11 dňami

Názov Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu
Objednávateľ Študentský pôžičkový fond
Dodávateľ Barbora Papajová
Cena 2 656 €
Barbora Papajová Barbora Papajová pridal komentár ku zmluve

"Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na bližšie informácie ohľadom tejto pôžič..."

pred 26 dňami

Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: zmluva je naplatná, n..."

pred 2 mesiacmi

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Dohoda o splátkach dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ Marta Nandražiová
Cena 63 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1