Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok zmlúv z Centrálneho registra zmlúv.
Pre technické zmeny nie je od konca roka 2015 možné sťahovať nové zmluvy, na riešení pracujeme.
Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

2 2 5 0 9 6 6 3  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
Objednávateľ Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ Ad usum, n.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-01-05
Názov Nájomná zmluva
Objednávateľ Bratislava-Staré Mesto
Dodávateľ Národné osvetové centrum
Cena 50 €
Dátum zverejnenia 2015-12-16
Názov Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Objednávateľ Jakubov
Dodávateľ Peter Lorencovič
Cena 2 €
Dátum zverejnenia 2016-01-13
Názov Protokol
Objednávateľ Bratislava-Staré Mesto
Dodávateľ Hlavné mesto Slovenskej republ
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-12-21
Názov dotácie
Objednávateľ Bratislava-Staré Mesto
Dodávateľ Združenie rodičov pri Základne
Cena 450 €
Dátum zverejnenia 2015-11-30
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ LED SOLAR, a.s.
Cena 5 192 €
Jozef Jozef pridal komentár ku zmluve

"Mate skusenosti s pracou v Led solar na Lesnickej 1?robia tam cca 20ti na cie..."

pred 3 mesiacmi

Názov Realizačná zmluva
Objednávateľ Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávateľ eGroup Solutions, a.s.
Cena 1 353 600 €
JozoKovac JozoKovac pridal komentár ku zmluve

"Diskove pole pre Socialnu Poistovnu, 78TB za €1.1M. Tu je mozne si prenajat ..."

pred 3 mesiacmi

Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"realizácia projektu sa týmto dodatkom posunula do 11/2015"

pred 6 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1