Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 6 2 6 7 6 8 0 5 8  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Objednávateľ Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a.s.
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-09-30
Názov Contract of services 20/2015
Objednávateľ Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
Dodávateľ Zsuzsanna Kosis-Kupper
Cena 290 €
Dátum zverejnenia 2015-09-18
Názov Zmluva č. 4/2015 o výkone činnosti OLH
Objednávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
Dodávateľ Združenie súkromných vlastníkov lesa a poľnohospodárskej pôdy Krásno-Vršky
Cena 30 €
Dátum zverejnenia 2015-11-04
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Ka-Pe Security, s.r.o.
Cena 77 791 €
Dátum zverejnenia 2015-11-04
Názov ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
Objednávateľ Magdaléna Ochránková
Dodávateľ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 51 €
Dátum zverejnenia 2015-09-21
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ LED SOLAR, a.s.
Cena 5 192 €
Jozef Jozef pridal komentár ku zmluve

"Mate skusenosti s pracou v Led solar na Lesnickej 1?robia tam cca 20ti na cie..."

pred 8 dňami

Názov Realizačná zmluva
Objednávateľ Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávateľ eGroup Solutions, a.s.
Cena 1 353 600 €
JozoKovac JozoKovac pridal komentár ku zmluve

"Diskove pole pre Socialnu Poistovnu, 78TB za €1.1M. Tu je mozne si prenajat ..."

pred 27 dňami

Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"realizácia projektu sa týmto dodatkom posunula do 11/2015"

pred 3 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1