Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

3 8 9 8 4 3 0 3 6  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dodávateľ COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
Cena 17 356 €
Dátum zverejnenia 2016-11-21
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"
Objednávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dodávateľ Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART
Cena 4 012 €
Dátum zverejnenia 2016-12-21
Názov ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Objednávateľ Vysoká škola múzických umení
Dodávateľ Pavel Moisés
Cena 448 €
Dátum zverejnenia 2016-11-14
Názov Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže „Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov SŠ“ pre okres Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2017
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Dodávateľ Základná škola Á. Vámbéryho
Cena 73 €
Dátum zverejnenia 2016-12-23
Názov Zmluva o nájme pozemkov č. 60/07/Nn/2016 - Pozemky
Objednávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
Dodávateľ Miroslav Mrázik
Cena 214 €
Dátum zverejnenia 2016-12-12
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP a.s. SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva č. 2011/215 na prepravné plošiny FLATRACK 20T/1
Objednávateľ ÚIA
Dodávateľ TATRA EXPORT s.r.o.
Cena 298 000 €
agrohimpqp agrohimpqp pridal komentár ku zmluve

"Здравствуйте товарищи! [url=http://agro-himiya.by/][img]http://img10.los..."

pred 4 dňami

Názov Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-002
Objednávateľ Adamčeková Miroslava
Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cena 150 €
Mirka Mirka pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neviem z akého dôvodu..."

pred 2 mesiacmi

Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ ISS Facility Services spol. s.r.o
Cena 1 624 587 000 €
Michaela Michaela pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Máte chybu v uvedenej..."

pred 5 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1