Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

8 9 4 5 4 1 1 3 9  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dohoda č. 15/37/51A2/124 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom platenom zamestnaní
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ LOMY, s.r.o.
Cena 5 711 €
Dátum zverejnenia 2015-07-20
Názov "Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov"
Objednávateľ Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávateľ Obec Kopčany
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-07-28
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-06-26
Názov Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ Hajda Jaroslav
Cena 34 €
Dátum zverejnenia 2015-07-13
Názov Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku štátu
Objednávateľ Detská fakultná nemocnica Košice
Dodávateľ Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Cena 10 €
Dátum zverejnenia 2015-07-21
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"realizácia projektu sa týmto dodatkom posunula do 11/2015"

pred 11 dňami

Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"ITMS26120130022"

pred 11 dňami

Názov Proj.č.OPV/K/NP/2012-5
Objednávateľ Základná škola, Koperníkova, Hlohovec
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 468 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"športová výbava z projektu OPV/K/NP/2012-5 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov tel..."

pred 11 dňami

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1