Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 2 9 3 6 5 2 5 9 0  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01221
Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodávateľ PONGRÁCZ, s.r.o.
Cena 71 004 €
Dátum zverejnenia 2014-07-24
Názov zmluva o poskytnutí služby
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ Ing. Zdenko Titko
Cena 3 440 €
Dátum zverejnenia 2014-08-18
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo č. 112014
Objednávateľ Špeciálna základná škola, Handlová
Dodávateľ MARO, s.r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-09-10
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
Objednávateľ Fond na podporu vzdelávania
Dodávateľ Ing. Peter Môťovský
Cena 2 656 €
Dátum zverejnenia 2014-08-27
Názov Dohoda č. 01/2014/13 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu
Objednávateľ Obec Beňuš
Dodávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-07-24
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ Ing. Miroslav MOŠKO
Cena 25 560 €
lukaas lukaas pridal komentár ku zmluve

"predražené, zbytočné? využíjú tie brašne, sú nutné remeselnícke?"

pred 6 dňami

Názov Rámcová dohoda o uskutočňovaní drobných prác súvisiacich s údržbou a opravou objektov č....................../2014
Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ RECORD TK, spol. s r.o.
Cena 5 000 000 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Michal Formánek Michal Formánek pridal komentár ku zmluve

"Príloha je na stránke: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1444392&l=sk"

pred 18 dňami

Názov Rámcová dohoda o uskutočňovaní drobných prác súvisiacich s údržbou a opravou objektov č....................../2014
Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ RECORD TK, spol. s r.o.
Cena 5 000 000 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Michal Formánek Michal Formánek pridal komentár ku zmluve

"Rámcovej zmluve chýbajú prílohy, najmä cenník prác. "

pred 18 dňami

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1