Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

5 0 2 3 7 3 4 1 0  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ ČEDOPOL, s.r.o.
Dodávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-04-08
Názov Dodatok c. 5 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov c. APVV-0888-11
Objednávateľ Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
Dodávateľ Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Cena 7 717 €
Dátum zverejnenia 2015-02-16
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Národný onkologický ústav
Dodávateľ TURAY PLUS, s.r.o.
Cena 87 €
Dátum zverejnenia 2015-03-13
Názov Nájomná zmluva č. 7/N/2014
Objednávateľ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina
Dodávateľ STAVEX, s.r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-02-17
Názov Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 511/2015 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
Objednávateľ Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-04-07
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodávateľ Ponton City, a.s.
Cena 0 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Nela Vojtechová Nela Vojtechová pridal komentár ku zmluve

"v daných lokalitách ako pred plavebnou komorou, tak ani pred elektrárňou nie ..."

pred 6 dňami

Názov Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
Objednávateľ Úrad vlády SR
Dodávateľ konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2)
Cena 149 785 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"Deloitte má v zmluve k OPD jednotkovú cenu 110 tu je 65"

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ Ministerstvo financií SR
Cena 42 023 999 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"20k na externé riadenie projektu 110k na propagáciu a informovanosť 9M na s..."

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1