Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

8 8 4 8 1 4 4 8 1  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu č. XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK" podľa §54
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dodávateľ Katarína Šperková
Cena 5 711 €
Dátum zverejnenia 2014-09-30
Názov Dohoda č. 51/§51/2014/PE o absolventskej praxi
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Dodávateľ Základná škola s materskou školou
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-10-24
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ Anna Janíčeková, rod. Mikulášová
Cena 982 €
Dátum zverejnenia 2014-09-18
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Dodatok k zmluve č.4/2014 o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2014 uzavretej podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Objednávateľ Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice
Dodávateľ MVDr. Ladislav Ivičič
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-08-21
Názov Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Objednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dodávateľ ROVAMED, S.R.O.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-08-15
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: zmluva je naplatná, n..."

pred 11 dňami

Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ MUDr. Miroslava Plchová
Cena 477 €
pemireal pemireal pridal komentár ku zmluve

"Konštatujem, že celkove portál preberá pre z svoju potrebu už dávnu nedekvátn..."

pred 11 dňami

Názov Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ STRABAG, s.r.o.
Cena 274 011 785 €
Martin Martin pridal komentár ku zmluve

"Ako môže objednávateľ podľa čl. 1.2 súhlasiť, že zaplatí zhotoviteľovi za vyh..."

pred 17 dňami

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1